Zasady regulaminu bibliotecznego w dobie COVID

Wirus spowodował, że niektóre zasady regulaminu bibliotecznego trzeba było zrewidować!!! Oto zasady dla uczniów klas starszych na czas koronawirusa. Troszczymy się wspólnie, aby biblioteka była bezpiecznym miejscem w naszej szkole.

DODATKOWE ZASADY BIBLIOTECZNE NA CZAS KORONAWIRUSA
DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 8

 BIBLIOTEKA to wspólna przestrzeń dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Aby była bezpiecznym miejscem, w czasie przerwy może w niej  przebywać tylko 6 czytelników – 1 wypożyczający przy ladzie bibliotecznej i  po 1 osobie przy każdym stoliku w czytelni.

  1. Pobyt ograniczaj do niezbędnego minimum – wypożyczenie książki, czytanie książki, nauka.
  2. Upewnij się czy możesz wejść do biblioteki. Jeśli limit miejsc jest wyczerpany spokojnie czekaj przed drzwiami. Wchodzisz po wyjściu kogoś z biblioteki.
  3. Przychodzisz w maseczce, zachowując dystans w stosunku do innych.
  4. Masz świeżo umyte ręce albo odkażasz je bezpośrednio po wejściu do biblioteki.
  5. Na dużych przerwach możesz zapisać się na komputer. Najlepiej korzystać z niego w rękawiczkach.
  6. Książki i inne materiały biblioteczne podaje wyłącznie pani bibliotekarka.
  7. Zwracane i wykorzystywane książki  przez czytelników będą przechodziły 2 – dniową kwarantannę, a stoliki i krzesełka dezynfekowane.