Oddział przedszkolny zwiedza okolice

Spacer oddziału przedszkolnego, gdzie dzieci zwiedzały pobliskie okolice.