Od A do Z o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim – konkurs na najlepszą krzyżówkę dla kl. 4-8

Od A do Z o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim – konkurs na najlepszą krzyżówkę dla kl. 4-8

Poniżej przedstawiam zasady piątego szkolnego konkursu pod hasłem „Od A do Z o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim”.

Jest to konkurs na najlepszą krzyżówkę (logogryf) z rozwiązaniem BŁOGOSŁAWIONY. Wiem, że wśród Was są miłośnicy tej formy pracy konkursowej! Przy tworzeniu dobrej krzyżówki trzeba wykazać się talentami technicznymi, literackimi, plastycznymi, trzeba logicznie pomyśleć, no i mieć jak nie solidną wiedzę, to chociaż dobrą orientację w temacie, którego krzyżówka dotyczy! A jeśli, ktoś posłuży się  edytorem tekstu to wykazuje się też umiejętnościami z zakresu informatyki.

Wszystkie 13 haseł krzyżówki musi być związanych z życiem i dokonaniami Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Np. pod nr 8

8. Miejsce urodzenia prymasa Wyszyńskiego

Mile widziane komputerowe opracowanie krzyżówki.

Gotową krzyżówkę (plik lub zdjęcie)  przyślijcie na adres:

 bstudniewska@sp20.lublin.eu – w terminie do 30 maja b.r.

Jak zawsze obowiązuje zasada:

Gotowa praca konkursowa musi być podpisana Waszym imieniem i nazwiskiem, a w przypadku, gdy „prawa autorskie” do niej ma także osoba dorosła,  prosimy o podanie jej imienia i nazwiska z dopiskiem np. mama, tata, ciocia, brat, siostra itd. Przy opracowaniu krzyżówki dzielimy się zadaniami i obowiązkami J.

Dla laureatów nagrody i dyplomy po powrocie do szkoły! Zachęcamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Oprac. B. Studniewska, nauczyciel bibliotekarz