Matematyczny Marzec 2020

Matematyczny Marzec  2020.

Pani Beata Frączek, nauczyciel matematyki, przeprowadziła  konkursy matematyczne dla uczniów klas IV – VIII naszej szkoły w ramach akcji „Matematyczny Marzec 2020”. Zadania konkursowe były różne, dostosowane do poziomu klas. Konkursy trwały 4 tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie zadania (najczęściej w formie stacji zadaniowych) były wywieszane na tablicy na korytarzu. Jednak nikt nie złożył poprawnych rozwiązań, chociaż przez pierwsze dni uczniowie dopytywali o szczegóły. Gdy zajęcia w szkole zostały zawieszone zadania konkursowe były wysyłane rodzicom /opiekunom uczniów przez e-dziennik.

W pierwszym tygodniu poprawne rozwiązania przesłali uczniowie:

Klasa 4 – Szewczyk Błażej, Góral Alan, Kuba Bis

Klasa 5 – Moros Maria, Sobota Filip, Cieżko Paweł, Świć Szymon, Wiktoria Kuleszow

Klasa 6 – Sidorski Stanisław

Klasa 7 – Kłosowski Kevin, Trześniak Oliwer

Klasa 8 – 0

Zaś w drugim tygodniu:

Klasa 4 – Szewczyk Błażej, Góral Alan, Atanasov Kuba

Klasa 5 – Wiktoria Kuleszow

Klasa 6 – Sidorski Stanisław

Klasa 7 – 0

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach gratuluję.

Przykład nawiązania kontaktu z uczestnikiem konkursu.