KOMUNIKATY DYREKTORA

KOMUNIKAT DYREKTORA NR 5
Informuję, że zajęcia w Oddziale Przedszkolnym od 6 maja 2020r.zawieszone do odwołania.
Kinga Ostrowska Dyrektor SP 20

KOMUNIKAT DYREKTORA NR 4
Informuję, że do 24 maja 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Nadal prowadzimy nauczanie zdalne. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram egzaminów ósmoklasisty, który odbędzie się:
16 czerwca – j.polski
17 czerwca – matematyka
18 czerwca – j.angielski
Dziękuję Nauczycielom za wspieranie Uczniów w tak trudnej sytuacji.
Dziękuję Rodzicom za współpracę z wychowawcami. Życzę wszystkim dalszej wytrwałości.
Z wyrazami szacunku
Kinga Ostrowska Dyrektor SP 20

KOMUNIKAT DYREKTORA NR 3
Szanowni Państwo
uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642. W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, został także przesunięty termin egzaminów ósmoklasisty – po podaniu terminu niezwłocznie Państwa o tym poinformuję.
Proszę o stały kontakt z wychowawcami, szczególnie rodziców, których dzieci nie mają dostępu do sprzętu komputerowego.
Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości w ten trudny czas.
Serdecznie pozdrawiam i proszę o przestrzeganie hasła #ZostańWdomu.
Kinga Ostrowska

KOMUNIKAT DYREKTORA NR 2
Szanowni Rodzice,
Za nami ponad tydzień zdalnego nauczania. Wszyscy doskonalimy swoje umiejętności i dostosowujemy treści nauczania. Próbujemy jak najlepiej poradzić sobie z tą trudna i nieprzewidziana sytuacją . Dziękujemy Państwu za uwagi, spostrzeżenia. Dziękujemy za kontakt i pomoc.
20 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wykonując dyspozycje ministra w kształceniu na odległość w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego wprowadzamy następujące zasady:
1. Koordynatorem zadań szkoły w każdym oddziale jest wychowawca, z nim w pierwszej kolejności powinni kontaktować się uczniowie i rodzice.
2. Uczniowie w klasach I – III pracują na dotychczasowych zasadach.
3. W klasach IV- VIII wprowadzamy kilka zmian:
a. Jedynym narzędziem do komunikacji z uczniami i rodzicami w sprawie kształcenia na odległość (zadania do wykonania) jest dziennik elektroniczny, zakładka – Zadanie domowe. W przeddzień do godziny 16.00 nauczyciel ma obowiązek w zakładce Zadanie domowe umieścić zadania dla uczniów, w tym źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać. Zadania przygotowane na poniedziałek powinny być zamieszczone w poprzedzający piątek do godziny 16.00.
b. Skrzynka pocztowa w dzienniku elektronicznym ma służyć do wymiany informacji oraz zapewnić każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Na maila nauczyciel ma obowiązek odpowiedzieć w danym dniu (maile do godziny 16.00) lub następnego dnia (na maile wysłane po godzinie 16.00).
c. Ograniczamy ilość zadań do wykonania oraz konieczność pracy tylko przy komputerze lub komórce. Nauczyciele będą wykorzystywać konwencjonalne metody pracy – z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń. Mogą pojawiać się również lekcje on-line.
d. Ustalamy nową tymczasową ramówkę kształcenia na odległość-informacje prześlą wychowawcy.
e. W klasach ósmych priorytetem jest przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty (w tej chwili brak informacji o jego odwołaniu).
f. Wszyscy nauczyciele prowadzący kształcenie na odległość zobowiązani są do ustalenia sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania ucznia o postępach nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Zaleca się stosowanie oceny kształtującej. Oceny sumujące wstawiane będą w dzienniku elektronicznym.
g. Pedagog i inni nauczyciele są do Państwa dyspozycji w określonych na stronie szkoły godzinach konsultacji.
h. Do Państwa dyspozycji pozostaje również dyrektor i wicedyrektor.
i. Na stronie internetowej szkoły w zakładkach biblioteka, świetlica, oddział przedszkolny nauczyciele zamieszczają przydatne materiały.

Praca szkoły na takich zasadach odbywać się będzie do 10 kwietnia 2020 roku. Później będę Państwa informować o dalszych postanowieniach.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia i siły niezbędnej do przetrzymania tej trudnej sytuacji. Proszę o udzielanie dzieciom potrzebnego im wsparcia – znajdujcie czas na rozmowy, przytulanie, rozwiewanie lęków. Wychowawcy również służą swoją pomocą w udzielaniu pomocy psychologicznej.
Czekam na Państwa uwagi, pytania.
Załączam wyrazy szacunku –
Kinga Ostrowska

KOMUNIKAT DYREKTORA NR 1
Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem informuję:
1. Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone. Zajęcia są zawieszone.
2. Nie jest to czas wolny od szkoły tylko czas kwarantanny. Proszę o przebywanie w domu , ograniczenie odwiedzin, zakupów, zaniechanie przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej itp.
3. Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia , MEN, dyrektora szkoły o sytuacji epidemiologicznej  w kraju.
4. Proszę o przeprowadzenie rozmów z dziećmi, w celu ich uspokajania, gdyż obecna sytuacja może negatywnie wpływać na ich poziom lęku.
5. Prosimy o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Nauczyciele naszej szkoły również będą Państwu  przesyłać drogą elektroniczną zadania do wykonania przez dzieci podczas najbliższych dni.
6. Przypominamy o rygorystycznym przestrzeganiu w domu zasad higieny.

Na ten trudny czas dla nas wszystkich życzę zdrowia.
Z poważaniem-
Kinga Ostrowska
Dyrektor SP nr 20 w Lublinie