Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 kwietnia 2020 r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego: od 2 marca od godz. 8.00 do 20 marca do godz. 15.00.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców: od 1 kwietnia od godz. 8.00 do 10 kwietnia do godz. 12.00,

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych otwarcie strony dla rodziców: 4 maja godz. 12.00.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 4 maja od godz.12.00 do 8 maja do godz. 15.00.

Publikacja listy kandydatów przyjętych: 11 maja godz. 13.00.

Szczegółowe informacje:

UCHWAŁA NR 511/XIII/2020 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin

Zarządzenie nr 155/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021