Portret ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle przyrody – szkolny konkurs plastyczny

Ogłaszamy zasady pierwszego konkursu o ks. Kardynale Stefanie Wyszyńskim dla uczniów i ich opiekunów. Mogą w nim wziąć udział chętni uczniowie naszej szkoły i ich członkowie rodzin. Oczywiście pracę można wykonać również w pojedynkę. Konkurs plastyczny pod hasłem Portret  ks. kardynała S. Wyszyńskiego na tle przyrody polega na przygotowaniu najładniejszego portretu Prymasa Tysiąclecia na tle pięknej przyrody.

Stefan Wyszyński lubił wędrować po górach, chodzić po lesie, korzystać ze słońca, bawić się ze zwierzętami itd. Zawsze ze wzruszeniem wracał na Ziemię Łomżyńską, z którą był związany pochodzeniem. Kiedyś powiedział: „Chociaż w życiu byłem tu i ówdzie, zwiedziłem kawał świata, to jednak z największą radością wracam do miejsc urodzenia moich ojców i dziadów.”

Postarajcie się w swojej pracy odzwierciedlić jego miłość do ojczystej przyrody i nie zapominajcie, że był człowiekiem lubiącym się uśmiechać, o pogodnym usposobieniu.

Technika pracy – dowolna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych

Format pracy – kl. 0-3 – A4 (mały blok), kl. 4-8 – A3 (duży blok)

Konkurs Portret  ks. kardynała S. Wyszyńskiego na tle przyrody (tak jak poświęcone jemu pozostałe szkolne konkursy) trwać będzie do końca maja 2020 r. Czasu jest dużo. Konkursowe prace plastyczne trzeba będzie dostarczyć do biblioteki, jak wrócimy do szkoły. Tylko takie prace będą oceniane. Oczywiście zawsze swoją gotową pracą można się pochwalić! Wystarczy zrobić jej zdjęcie i przesłać je na adres:

bstudniewska@sp20.lublin.eu

Zdjęcia zamieścimy na stronie szkoły. Przypominamy:

Gotowa praca konkursowa musi być podpisana Waszym imieniem i nazwiskiem, a w przypadku, gdy „prawa autorskie” do niej ma także osoba dorosła,  prosimy o podanie jej imienia i nazwiska z dopiskiem np. mama, tata, ciocia, brat, siostra itd. Opiekunów dzieci prosimy tylko o niewyręczanie naszych milusińskich, pracujemy wspólnie. Musi być podział zadań i obowiązków :).

Dla laureatów nagrody i dyplomy! Zachęcamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursach.

 Oprac. B. Studniewska, nauczyciel bibliotekarz