Kalendarium życia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Kalendarium życia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dla wszystkich głodnych wiedzy zamieszczam Kalendarium życia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Takie usystematyzowanie faktów z życia kardynała może się Wam przydać przy przygotowywaniu prac konkursowych. Miłej lektury!

Kalendarium pochodzi z książki Zofii Śliwowej pt. „Z Zuzeli na Stolicę Prymasów. O Kardynale Stefanie Wyszyńskim”, która jest w zbiorach naszej biblioteki. To wspaniała książka dla młodego czytelnika. Pokochałam ją od pierwszego przeczytania, od chwili, kiedy zakupiłam ją do naszej biblioteki, a było to w czasach, kiedy Wasi rodzice chodzili do szkoły, niektórzy z nich do naszej szkoły! Napisana jest zrozumiałym językiem, ciekawie i zajmująco! Nie można się od niej oderwać, dopóki się jej nie przeczyta.

P. S. Noszę się z zamiarem sfotografowania lub zeskanowania jej. Kontaktowałam się już telefonicznie w tej sprawie z wydawnictwem „Soli Deo”, które działa przy Instytucie Prymasowskim.

Oprac. B. Studniewska, nauczyciel bibliotekarz