„Dotknij i zrozum” – budowa i funkcje nerki

„Dotknij i zrozum” pod takim hasłem w dniu dzisiejszym były prowadzone lekcje biologii w klasach 7a i 7b. Uczniowie odbyli praktyczną lekcję anatomii dotyczącą budowy i roli nerki w organizmie na przykładzie narządu wieprzowego. Chętni podjęli się sekcji tego organu, a pozostali uczestnicy zajęć mogli bacznie obserwować co kryje jego wnętrze.
Badając preparat makroskopowo mogli usystematyzować zdobytą wiedzę dotyczącą układu moczowego. Ponadto zbadali strukturę wewnętrzną nerki, odszukali i porównali korę i rdzeń nerki, wskazali miedniczkę, kielichy i piramidki nerkowe.
Następnie odtworzyli obraz obserwowanej nerki świni w zeszycie przedmiotowym, zaznaczając na rysunku poznane szczegóły jej budowy. Dodatkowo posiłkowali się pomocą atlasu anatomicznego.
Uczniowie byli zaangażowani w prowadzone zajęcia i wykazywali duże zainteresowanie tematem.

autor: p. Katarzyna Markowska