Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński w naszych sercach – konkurs literacki dla uczniów klas 4 – 8

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie literackim pod hasłem „Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński w naszych sercach,” piszą wypracowanie na jeden z wybranych tematów.

Temat 1

 • dla uczniów klas 4, 5 i 6  – Napisz list do ważnej dla Ciebie osoby, w którym wyjaśnisz jak rozumiesz słowa ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego „Czas to miłość. I tyle jest wart czas, ile jest w nim miłości”.
 • Nie zapomnij w liście krótko przedstawić sylwetki autora cytatu.
 • Pamiętaj o rozplanowaniu wszystkich elementów listu.
 • Objętość pracy – co najmniej 1 strona z zeszytu czyli pół strony A4
 • Dla uczniów klas 7 i 8Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz słuszność słów ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego „Czas to miłość. I tyle jest wart czas, ile jest w nim miłości”.
 • Pamiętaj, że cytat stanowi tezę twojej rozprawki.
 • Pamiętaj o zastosowaniu schematu rozprawki.
 • Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 słów.

Temat 2

 • Dla uczniów klas 4-8Napisz modlitwę do błogosławionego ks. kardynała Wyszyńskiego z prośbą o wstawiennictwo
 • Możesz w niej poprosić np. o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów, o pomyślne rozwikłanie małych i dużych kłopotów, o łaskę w sprawach istotnych dla Ciebie i Twoich bliskich. Może to być prośba o czuwanie nad ważnymi sprawami dla Polski i całego świata itd. itd
 • Modlitwa musi zawierać co najmniej 7 zdań.
 • Może mieć postać wiersza.

Praca konkursowa może być napisana ręcznie lub z wykorzystaniem komputera. Najważniejsze, aby była Wasza własna. Zadbajcie o estetykę pracy. Jeśli piszecie ręcznie, postarajcie się napisać najładniej jak potraficie, bez skreśleń i poprawek.

Konkurs trwa do końca maja. Prace konkursowe napisane ręcznie trzeba będzie dostarczyć do biblioteki, kiedy wrócimy do szkoły, a opracowane komputerowo prześlijcie na adres:

bstudniewska@sp20.lublin.eu

Dla laureatów nagrody i dyplomy. Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach.

Jak zawsze obowiązuje zasada:

Gotowa praca konkursowa musi być podpisana Waszym imieniem i nazwiskiem, a w przypadku, gdy „prawa autorskie” do niej ma także osoba dorosła,  prosimy o podanie jej imienia i nazwiska z dopiskiem np. mama, tata, ciocia, brat, siostra itd. Opiekunów dzieci prosimy tylko o niewyręczanie naszych milusińskich, pracujemy wspólnie. Musi być podział zadań i obowiązków J.

Oprac. B. Studniewska, nauczyciel bibliotekarz