„Walentynkowe organizmy” – POROSTY

Uczniowie naszej Szkoły w Dniu Świętego Walentego, nie tylko składają sobie wyznania sympatii, ale poznali na lekcji biologii nietypowe „zakochane” organizmy. Te organizmy to GRZYB i GLON uwięzione w jednym ciele o nazwie POROST.
Grzyb i glon ściśle współpracują. Ich związek określa się mianem ścisłej zależnej symbiozy lub  mutualizmu.
Samożywny glon dostarcza pokarm, a grzyb ochrania glonowego partnera, przytwierdza do podłoża oraz dostarcza wodę z solami mineralnymi (wprost z atmosfery – z deszczu, mgły i pary wodnej).
Uczniowie, aby zapamiętać te oryginalne i zarazem bardzo pożyteczne organizmy, postanowili je uhonorować na gazetce szkolnej czerwonym sercem w dniu św. Walentego. 🙂 🙂

Zapamiętajcie!
Porosty to „organizmy 2 w 1”.
Porosty to bioindykatory.
Porosty to organizmy pionierskie – … pierwsze wszędzie!

autor: p. K.Markowska