Historia Złotego – lapbook

Uczestnicy szkolnego projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat” w dniu dzisiejszym brali udział w warsztatach plastyczno – teoretycznych, które miały na celu usystematyzowanie wiedzy o polskim złotym z wykorzystaniem formy lapbooka.
Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat.

Uczniowie na podstawie zdobytej wiedzy z poprzednich działań w parach  tworzyli lapbooka przedstawiającego najważniejsze informacje z historii polskiego złotego oraz zamieszczali w nim bieżące informacje o współczesnym pieniądzu. Opisywali jego zmieniające się formy i wartość na przestrzeni lat. Odnotowali inflację złotego, wskazując zmiany siły nabywczej pieniądza na przestrzeni lat.
Zajęcia zgłębiały rys historyczno – ekonomiczny złotego!

Krótka informacja dla zainteresowanych:
Historia złotego
Złoty pojawił się po raz pierwszy jako moneta w 1663 r. W XIV i XV w. złotym nazywano złote dukaty zagraniczne z obiegiem w Polsce, początkowo obliczane na 14 groszy. Złoty pozostawał przez dłuższy czas jednostką wyłącznie obrachunkową.


Obiegowe monety obejmowały następujące nominały:
półgrosz – ½ grosza (do 1526)
grosz – 1 grosz (od 1367 do 1795, także później)
półtorak – 1½ grosza (od 1614 do 1660)
dwojak – 2 grosze (bity sporadycznie, głównie za panowania Jana Kazimierza)
trojak – 3 grosze (od 1528 do 1795, także później)
czworak – 4 grosze (od 1565 do 1568)
szóstak – 6 groszy (od 1528 do 1764)
ort – 18 groszy (od 1609 do 1756)

img

autor: p. K.Markowska