Projekt edukacyjny „80 lat wywózek na Sybir”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „80 lat wywózek na Sybir”. Organizowanym przez Bursę Szkolną nr 2 w Lublinie. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć na temat wywózek Polaków na Sybir.

Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów. Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką wywózek na Syberię. Rozwijanie wrażliwości, empatii oraz postawy szacunku wobec osób starszych.

Podczas zajęć uczniowie poznają zarys historyczny – zapoznają się z z historią wywózek Polaków na Syberię. Następnie nauczyciel przedstawia postawy trzech Matek bohaterek Syberii: Janiny Kaczmarek, Weroniki Świrniak i Heleny Wiejak. Oglądają prezentację o dzieciach Syberii.

Uzyskują  informacje na temat pomnika Matki Sybiraczki znajdującego się w Lublinie.

Zajęcia kończy podpisanie karty „80 – lecie wywózek na Sybir”. Na karcie uczestnicy  piszą pozdrowienia oraz zapewnienie o pamięci skierowane do Sybiraków i podpisują się imieniem lub imieniem i nazwiskiem.

Karty zostaną przekazane Związkowi Sybiraków na uroczystości „80-lecia wywózek”, która przypada w 10 lutego 2020 r.

autor: p. A.Borzemska-Gospodarek