Bezpieczne ferie zimowe: klasy 4 – 8

W dniu 8 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym oraz z przedstawicielami KP III Dział Prewencji – w ramach realizacji działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo w okresie zimy. 

Zostały omówione następujące zagadnienia:
– zagrożenia występujące w okresie zimowym w danej miejscowości, dzielnicy i najbliższej okolicy,
– treści, które pozwoliły zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z wchodzenia na lód w miejscach niedozwolonych,
– uświadomienie potrzeby informowania osoby dorosłej o zaobserwowanych zagrożeniach,
– przekazano zasady i umiejętności udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
– niebezpieczeństwa czyhające na nas w sieci Internetu.

Dziękujemy naszym gościom za ciekawe informacje przekazane na spotkaniu:
pani Klaudii Korszla z Koła Naukowego przy Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i panom policjantom z KP III Dział Prewencji.


autor: p. R.Jakubiak