Wyniki Konkursu Plastycznego: „Unia Lubelska na znaczku i kartce pocztowej”

W konkursie wzięli udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych – klasy: I – III i IV – VIII. 

KLASY I – III

  1. Maria Kobyłka – I a
  2. Balbina Skałecka – I a
  3. Amelia Kamińska – III b
  4. wyróżnienie Rafał Szpecht – II b
  5. wyróżnienie Martyna Misztal – III a

KLASY IV – VIII

  1. Kamila Michlewska – VIII c

Prace konkursowe , które wpłynęły zostały stworzone w oparciu następujące cele konkursu:

  • Kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o Unii Lubelskiej.
  • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zdolności artystycznych.
  • Pobudzanie dzieci i młodzieży do twórczości własnej.
  • Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu.