Podsumowanie: „Unia Lubelska – wielkie dziedzictwo naszego miasta!”

W  listopadzie 2019 roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczyć w dwóch inicjatywach w ramach projektu Fundacji działań Edukacyjnych „Kreadukacja”: „450 lat Unii Lubelskiej – konkurs inicjatyw mieszkańców” realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Pierwsza inicjatywa nosiła nazwę
Na tropie śladów Unii Lubelskiej w naszym mieście!

W ramach jej realizacji 20.11.2019 roku odbyły się wycieczki tematyczne z przewodnikiem PTTK  Szlakiem Unii Lubelskiej po ulicach starego Miasta i Centrum Lublina dla klas VII a i VII b ze Szkoły podstawowej nr 20 w Lublinie. Przedsięwzięcie przeprowadziły panie Katarzyna Markowska i Beata Surtel – nauczycielki SP nr 20 w Lublinie. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie literackim na najlepszą relację z wycieczki , przygotowany i przeprowadzony przez panie: Sylwie Słupną i Emilię Więcierzewską – Kostecką – nauczycielki języka polskiego w naszej szkole. Najlepsze prace uczniów klasy VII b – Karoliny Sochackiej i Piotra Biernackiego  zostały nagrodzone podczas uroczystej gali w naszej szkole w dniu 29.11.2019 roku. Dzięki podjętym działaniom udało się upowszechnić wśród dzieci i młodzieży z klas VI i VII naszej szkoły wiedzy o przyczynach, idei i skutkach Unii Lubelskiej, a także o znaczeniu tego wydarzenia dla kultury polskiej. Uczniowie pogłębili wiedzę na temat dziejów I Rzeczypospolitej i mogli kształtować swoje postawy patriotyczne. Zdobyli praktyczną wiedzę na temat Lublina i jego historii.

Druga inicjatywa zrealizowana w ramach tego projektu,
to Unia Lubelska – wielkie dziedzictwo naszego miasta!

Była to niezwykłe wydarzenie – gala poświęcona rocznicy Unii Lubelskiej. Uroczystość poprzedziły przeprowadzone w listopadzie 2019 roku konkursy:

  • Konkurs plastyczny dla przedszkoli „Orzeł i Pogoń – godło Rzeczpospolitej Obojga Narodów” na pracę plastyczną dowolną techniką dla oddziałów przedszkolnych przygotowany i przeprowadzony przez panie: Ewę Jarymek, Izabelę Krawczyk, Jadwigę Odrzywolską – Kotułę i Barbarę Oskrobę – nauczycielki SP nr 20 w Lublinie;
  • Konkurs plastyczny – wewnątrzszkolny – dla uczniów klas I – VIII „Unia Lubelska na znaczku i kartce pocztowej” – praca plastyczna wykonana dowolną techniką, format A-4,  w dwóch kategoriach wiekowych: I – IV i V – VIII przygotowany i przeprowadzony przez panią Edytę Skrzyńską – nauczycielkę plastyki w SP nr 20 ;
  • Konkurs wewnątrzszkolny dla uczniów klas VI – VIII – prezentacja multimedialna „Czego uczy nas dzisiaj Unia Lubelska?” przygotowany i przeprowadzony przez panią Renatę Jakubiak – nauczycielkę informatyki w SP nr 20 w Lublinie;
  • Konkurs wiedzy o Unii Lubelskiej dla uczniów klas VI – VIII – test przygotowany i przeprowadzony przez panie Sylwię Słupną i Agnieszkę Ziółek – nauczycielki w SP nr 20 i finał w formie teleturnieju przygotowany przez panie Słupną i Ziółek razem z panią Agnieszką Jachymek, również nauczycielkę naszej szkoły.

Zwieńczeniem wszystkich naszych działań, była gala – przedstawienie pt.: Unia Lubelska – wielkie dziedzictwo naszego miasta! Dla uczniów klas 0 – 8 naszej szkoły i zaproszonych gości, prowadzona przez pana Michała Kociubę i panią Beatę Surtel – nauczycieli naszej szkoły, która odbyła się 29.11.2019 roku:

Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia o okolicznościach i konsekwencjach Unii Lubelskiej – w przedstawieniu udział wzięli uczniowie klas V, VI, VII i VIII, a całość przygotowała i nad wszystkim czuwała pani Agnieszka Borzemska – Gospodarek – nauczycielka historii w naszej placówce. Dekoracje do przedstawienia wymyśliła i wykonała pani Agnieszka Jachymek – nauczyciel języka angielskiego SP nr 20. Przy kostiumach pomagała pani Emilia Więcierzewska – Kostecka nauczycielka języka polskiego i WOS-u. Podczas wydarzenia odbył się finał konkursu wiedzy o Unii Lubelskiej dla klas VI-VIII, w którym zwyciężyła reprezentacja klasy VIII b. W trakcie uroczystości można było podziwiać wystawę konkursowych prac plastycznych, którą przygotowała pani Bożena Studniewska – nauczyciel bibliotekarz w SP nr 20. Podczas gali laureaci wszystkich konkursów odebrali dyplomy i nagrody. Uroczystość zakończyła się projekcją najlepszych konkursowych prezentacji multimedialnych.

W dniu 18.12.2019 roku w Restauracji „Trybunalska” odbyło się podsumowanie wszystkich działań jakie zostały przeprowadzone w ramach projektu Fundacji Działań Edukacyjnych „Kreadukacja”.  Pan Marek Gągola, będący inicjatorem działań realizowanych w naszej szkole w ramach projektu, opowiedział o podjętych przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie działaniach. Odebrał również podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy licznie zaangażowali się w uczczenie 450 – lecia Unii Lubelskiej.

autor: p. M.Gągola