Kolejne zakupy Rady Rodziców

Rada Rodziców zakupiła kolejne szafki dla uczniów.