3b i 2b na XVI Warsztatach Lubelskiego Festiwalu Nauki

Uczniowie klasy 3b i 2b uczestniczyli w warsztatach „Historia złotego” w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki, które odbyły się w Collegium Joannis Pauli II. 
 Dzieci dowiedziały się, jak kształtowała się droga pieniądza od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego, jak wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniały się formy i cechy pieniądza.  Uczniowie poznali także historię polskiej waluty.
autor: p. W.Filozof