Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 13 listopada 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W tym roku uroczystość ta zbiegła się z Narodowym Świętem Niepodległości i dlatego też przyjęła patriotyczny charakter. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki dotyczące historii Polski,  barw i symboli narodowych. W utworach tych wybrzmiewała miłość do Ojczyzny.

Podniosłym momentem uroczystości  było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor Kinga Ostrowska wraz z panią wicedyrektor Bożeną Patynowską. Na pamiątkę wydarzenia  uczniowie klas pierwszych otrzymali legitymacje szkolne,  dyplomy oraz wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Program artystyczny zaprezentowany podczas uroczystości przez dzieci został przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: p. Hanny Rutkowskiej – klasa 1a, p. Elżbiety Skubiszewskiej – klasa 1b.


autor: p. H. Rutkowska