Konkurs na relację z wycieczki i gry miejskiej „Śladami Unii Lubelskiej”

W związku z obchodami 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej i realizowaną inicjatywą pod hasłem „Na tropie śladów Unii Lubelskiej w naszym mieście” ogłaszamy wewnątrzszkolny konkurs na relację z wycieczki, lub gry miejskiej „Śladami Unii Lubelskiej” dla klas 6 – 7.

Inicjatywa zrealizowana będzie w ramach projektu „450 lat Unii Lubelskiej – konkurs Inicjatyw Mieszkańców” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Termin konkursu: do 27.11.2019 r.

Prace należy składać do: p. S. Słupnej, lub p. Emilii Więcierzewskiej – Kosteckiej.

Cele konkursu:

  1. Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez propagowanie wiedzy na temat wydarzeń historycznych, jakim jest podpisanie w naszym mieście Lublinie, umowy pomiędzy dwoma państwami.
  2. Wyrabianie umiejętności pisania relacji, jako jednej z możliwości przekazu wiadomości.
  3. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii narodu i państwa polskiego.
  4. Kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych.
  5. Budzenie zainteresowań przeszłością.
  6. Propagowanie relacji, jako sposobu na zaistnienie w życiu społeczności szkolnej.
  7. Zachęcanie do pisania tekstów.
  8. Kształtowanie świadomości obywatelskiej.

Kryteria oceny prezentacji relacji:

  1. Relacja powinna być czytelna i spójna.
  2. Relacja powinna odpowiadać na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?; i opisywać jedno z wydarzeń – wycieczkę, lub grę miejską „Śladami Unii Lubelskiej? Brane pod uwagę będą również cechy charakterystyczne stylu piszącego. Mile widziane są fotografie z opisywanych miejsc i zdarzeń.