Konkurs na prezentację multimedialną: „Czego uczy nas dzisiaj Unia Lubelska?”

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:
„Czego uczy nas dzisiaj Unia Lubelska?”

W związku z obchodami 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej i realizowaną inicjatywą pod hasłem „Unia Lubelska – wielkie dziedzictwo naszego miasta!” ogłaszamy wewnątrzszkolny konkurs na prezentację multimedialną dla klas 6 – 8: „Czego uczy nas dzisiaj Unia Lubelska?”

Inicjatywa zrealizowana będzie w ramach projektu „450 lat Unii Lubelskiej – konkurs Inicjatyw Mieszkańców” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Termin konkursu: do 15.11.2019 r.

Prace należy składać do: p. R. Jakubiak i p. A. Borzemskiej – Gospodarek.

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez propagowanie wiedzy na temat wydarzeń historycznych, jakim jest podpisanie w naszym mieście Lublinie, umowy pomiędzy dwoma państwami.
 2. Wyrabianie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej, jako jednej z możliwości przekazu wiadomości.
 3. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii narodu i państwa polskiego.
 4. Kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych.
 5. Budzenie zainteresowań przeszłością.
 6. Propagowanie  prezentacji multimedialnej, jako nowatorskiej metody pracy ucznia.
 7. Zachęcanie do badania źródeł historycznych.
 8. Kształtowanie świadomości obywatelskiej.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

 1. Prezentacja powinna być czytelna i spójna.
 2. Prezentacja powinna zawierać, co najmniej 10 slajdów.
 3. Prezentacja powinna zawierać przyczyny, skutki, miejsca związane z zawarciem Unii Lubelskiej, wiadomości odpowiadające na pytanie zawarte w tytule prezentacji.