”Ale jaja, czyli tajemnice jajecznicy”

Dnia 19 września 2019 klasa 4a wraz z wychowawczynią p. Beatą Frączek udała się na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Uczestniczyła w projekcie ”Ale jaja, czyli tajemnice jajecznicy” w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki. Przedmiotem projektu był drób. Omówione zostały jaja ptasie w różnych ujęciach: w kulturze i tradycji, w nauce, przetwórstwie oraz w kuchni. Część tych zagadnień została zaprezentowana w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej kolekcją jaj pochodzących od różnych gatunków ptaków domowych. Przedstawione były także praktyczne sposoby oceny jakości i świeżości jaj. Pokaz zakończyła degustacja, spróbowaliśmy jaj przepiórczych. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w warsztacie pozwalającym na sprawdzenie nowo nabytej wiedzy w praktyce. Rozpoznawali jaja ugotowane i surowe oraz świeże i przeterminowane.
autor: p. B.Fraczek