Akademia – Święto Konstytucji 3 Maja

      W tym roku podobnie jak w roku poprzednim w naszej szkole obchodziliśmy już 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja.
W dniu 08.05.2019r. p. Sylwia Słupna i p. Aleksandra Trojak wspólnie z uczniami z klasy 5a, 4a i 4c przygotowały akademię z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W przygotowaniu akademii uczestniczyła również p. Barbara Sagan – Tadewicz, która wykonała dekorację oraz przygotowała wspólnie z uczniami klasy 8b piękne pieśni patriotyczne. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja.

Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

     Święto Konstytucji jest wspaniałym pretekstem by  uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: ojczyzna i patriotyzm.

Fotogaleria z wydarzenia