6. Wyścig Kaczek

Lubelski Wyścig Kaczek to charytatywne wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, z którego dochód przeznaczony będzie na wsparcie potrzebujących dzieci w zakresie edukacji, opieki, wyżywienia i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z Dużych rodzin.
Jest to też okazja dla uczestników wydarzenia na zdobycie atrakcyjnych nagród.

Zasady:
Aby wziąć udział w wyścigu wpisujesz się na listę uczestników i wpłacasz wpisowe. W zamian otrzymujesz gumową kaczkę, która posiada swój własny numer identyfikacyjny, będący jednocześnie numerem startowym.
Podczas pikniku kulturalnego gumowe kaczki są wypuszczane na rzekę i dryfują w kierunku mety (ok. 500m).
Właściciel kaczki, która dopłynie jako pierwsza, otrzymuje nagrodę główną. Nagrodzone zostaną także osoby, których kaczki przypłyną w pierwszej pięćdziesiątce oraz ostatnie kaczki.

Termin: 16 czerwca 2019
Miejsce: Tereny zielone przy Stadionie Arena Lublin