Rozstrzygnięcie konkursu dla przedszkolaków

Zapraszamy w dniu 8 marca po odbiór nagród w czasie trwania
Dnia Promocji Szkoły SP 20, godzina 16:00
pod hasłem: „Gry i zabawy z dawnych lat”.