Modelarskie projekty na geografii

Na lekcji geografii klasy piąte wykazały się ogromnym talentem modelarskim. 
Stworzyły modele krajobrazów Polski takie jak wąwozy lessowe, jaskinie krasowe oraz piętra roślinne w górach. Taka forma lekcji zachęciła do pracy wszystkich uczniów bez wyjątku. 
 
autor: p. B.Surtel