Spotkanie w ramach wprowadzania Oceniania Kształtującego

W czwartek 24 stycznia odbyło się ostatnie szkolenie w ramach wprowadzania Oceniania Kształtującego w naszej szkole. Pani Mirosława Rokicka opiekun szkoły z ramienia CEO przeprowadziła podsumowującą radę szkoleniową. Grono pedagogiczne dzieliło się swoimi przemyśleniami z wprowadzania elementów OK na lekcjach, wspólnie omówiliśmy nasze sukcesy i obawy. Podczas szkolenia liderzy szkolni pani Beata Gutowska Dębska oraz pani Agnieszka Jachymek otrzymały dyplomy za udział w intensywnym 1,5 rocznym kursie internetowym. Dyplomy ukończenia otrzymali również wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Liderki wraz z panią wicedyrektor Bożeną Patynowską podziękowały pani Mirosławie Rokickiej za opiekę nad szkołą i nieocenioną pomoc podczas procesu wdrażania całego kursu. Liderki przygotowały symboliczne dyplomy również dla nauczycieli, którzy poprowadzili lekcje otwarte z elementami oceniania kształtującego. Podczas procesu odbyło się aż 6 takich lekcji otwartych, w tym dwie z nich przeprowadzone zostały przez liderki OK. Raz jeszcze dziękujemy za trud pracy włożony w przygotowanie tych lekcji Państwu: Sylwii Słupnej, Renacie Jakubiak, Beacie Surtel, Markowi Gągoli. Dziękujemy również innym członkom rady pedagogicznej oraz dyrekcji za wsparcie, wzorową współpracę podczas wszystkich spotkań liderskich i inne działania na rzecz wprowadzania elementów OK w naszej szkole.

autor: p. A.Jachymek i p. B.Gutowska – Dębska