Podsumowanie pracy SU w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Fotogaleria z apelu

W dniu 30 stycznia podsumowaliśmy pracę na apelu szkolnym.

Rok szkolny 2018/2019 zaczęliśmy wyborami do władz Samorządu Uczniowskiego zgodnie z demokratycznymi zasadami i procedurami. Przeprowadziliśmy konkurs na największą ilość oddanych głosów podczas wyborów. Najliczniej zagłosowała klasa 6a i 7a.  Na pierwszym apelu  przypomnieliśmy zasady zachowania w naszej szkole, przedstawiliśmy zamierzenia SU, wymagania na  Super Klasę 20 – tki w formie prezentacji multimedialnej.

Z okazji Dnia chłopaka zorganizowaliśmy dyskotekę. Biletem wstępu było 2 kg makulatury. Na parkiecie w różnych rodzajach tańca: hip-hop, disco, nowoczesny, klasyczny, ludowy, breakdance, rywalizowali przedstawiciele poszczególnych klas. Według publiczności najlepszym tancerzem – królem parkietu  został Antoni Demianiuk – uczeń klasy 4a

W październiku uczniowie wykonali portrety swoich ulubionych nauczycieli, zredagowali życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej, które znalazły się na tablicy SU i na stronie internetowej szkoły. Aby upamiętnić ofiary i miejsca zbrodni na Polakach koło wolontariatu zebrało znicze na polskie cmentarze. Najwięcej zniczy zebrała klasa 4c – 78, 4a – 62, 7c – 38. Uruchomiliśmy skrzynkę pomocy koleżeńskiej, która wisi na holu.

Z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowaliśmy konkurs na prezentację multimedialną. Nagrodę w postaci pendriva  zdobyli uczniowie: Patrycja Szczerbińska klasa 8a, Karolina Sikorska klasa 8b, Piotr Pytka klasa 8b.

W listopadzie zorganizowaliśmy dyskotekę andrzejkową. Biletem wstępu było 2 złote  wrzucone do puszek klasowych.  Za zebrane fundusze Rada Rodziców zakupi siedziska oraz sfinansuje radiowęzeł. W czasie dyskoteki nie zabrakło dobrej muzyki, każdy miał okazję wywróżyć sobie imię przyszłej wybranki lub przyszłego wybranka.

W grudniu odbyły się 2 konkursy. Jeden na przebranie mikołajowe, w którym wygrała klasa 4b przed klasą 6b i 4a. Drugi na olbrzymią kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Najpiękniejszą kartkę wykonali uczniowie klasy 4a i 5a. Złożyliśmy życzenia na stronie internetowej z okazji świąt Bożego Narodzenia.

W ramach konkursu Savoir Vivre  nauczyciele oceniali ustawianie się przed klasą w parach  – zwyciężyła 5a przed 5b oraz używanie zwrotów grzecznościowych  – I miejsce zdobyła 8b przed 6a.

Przez okres 3 miesięcy uczniowie sekcji porządkowej dyżurowali przed lekcjami, sprawdzali zmianę obuwia u uczniów. Zapisani uczniowie za brak obuwia otrzymywali  uwagi do dziennika. Pod koniec grudnia liczba uczniów nie zmieniających obuwie znacznie zmalała. Zaktualizowaliśmy regulamin stołu do tenisa stołowego i piłkarzyków. Aby  nie dochodziło do konfliktów  codziennie wywieszana jest aktualna  informacja, która klasa korzysta ze stołu i piłkarzyków w danym dniu. Sekcja dekoracyjna dbała o wygląd tablic SU, świąteczny wystrój holu, organizowała wystawy z okazji Święta Edukacji Narodowej, 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wystawę kart świątecznych. Sekcja imprez zorganizowała dyskoteki a sekcja pomocy koleżeńskiej udzielała pomocy uczniom, którzy zgłosili taką potrzebę. Aktywnie współpracujemy z Radą Rodziców. Na prośbę RR zbieramy puzzle, gry i zabawki do świetlicy. Uczestniczmy w wielkiej akcji zbierania groszy, makulatury na siedziska i radiowęzeł. Pomagamy w czwartkowe zbiórki makulatury.
W I semestrze zostały wydane 2 gazetki szkolne Żyrafa 20-tki pod opieką p. Agnieszki Borzemskiej – Gospodarek i p. Aleksandry Trojak.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce SU zawsze na bieżąco podawane są informacje z pracy Samorządu.

Ranking klas po I semestrze roku szkolnego 2018/2019 jest następujący:

I miejsce klasa – 5a

II miejsce klasa – 4a

III miejsce klasa – 6a     

Serdeczne  podziękowania składamy wszystkim opiekunom SU i innym nauczycielom za współpracę, szczególnie tym którzy sprawowali opiekę podczas dyskotek.