Zerówka – Jesteśmy najmłodsi i najszybsi!

Dzieci z oddziału przedszkolnego włączyły się w Wielką Akcję zbierania groszy ogłoszoną przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski SP20. Wystarczyły dwa miesiące, by otrzymany pojemnik wypełnił się po brzegi grosikami. Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli przyczynić się do realizacji pomysłu utworzenia radiowęzła i zakupu super siedzisk.

Wszystkim grosikodawcom serdecznie dziękujemy!!!

autor: p. H.Rutkowska