Sukces naszej uczennicy z klasy 8a – I miejsce za …

Uczennica klasy 8a Patrycja Szczerbińska wzięła udział w V Wojewódzkim Konkursie Literacko – Plastycznym Poświęconym Bibliotekom Szkolnym „Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Niepodległą w Lublinie”. Patronat nad konkursem objęli m.in.: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Patrycja napisała ciekawą pracę literacką i zajęła I miejsce (na konkurs wpłynęło 195 prac). Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 30 listopada w Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie. Organizatorzy przygotowali montaż słowno – muzyczny poświęcony  stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę i jubileuszowi stulecia powstania  ich szkoły.

PATRYCJI  GRATULUJEMY!!!

Wszystkich zachęcamy do przeczytania opowiadania.
Praca znajduje się w bibliotece szkolnej.

autor: p. Iwona Drozd