Mikołajki w bibliotece szkolnej

6 i 7 grudnia 2018 r. biblioteka szkolna zorganizowała dla wszystkich uczniów odwiedzających bibliotekę „Mikołajki w bibliotece szkolnej”.
Na przerwach odbywały się konkursy i zabawy o św. Mikołaju. Były też kolorowanki, recytowanie wierszyków, zagadki i śpiewanie piosenek. Uczniowie tłumnie odwiedzali bibliotekę i chętnie uczestniczyli w zajęciach. W zamian Św. Mikołaj rozdawał wszystkim słodycze. Z prac plastycznych powstała wystawka.

autor: p. Iwona Drozd  


Fotogaleria