Zasady uzyskania możliwości korzystania z szafek szkolnych przez uczniów

Zasady uzyskania możliwości korzystania z szafek szkolnych przez uczniów.

  1. Klasy 8 mogą uzyskać w dzierżawę szafkę ucznia po wpłaceniu 30 zł na Konto Rady Rodziców SP 20, czyli ustaloną składkę na jedno dziecko w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Klasy 4 – 7 mogą uzyskać w dzierżawę szafkę ucznia po wpłaceniu 72 zł na Konto Rady Rodziców SP 20. Dzierżawa obowiązuje do końca nauki ucznia w szkole SP 20.

Zasady zostały ustalone przez Radę Rodziców SP 20 po policzeniu kosztów wyprodukowania szafki dla ucznia.