X Międzyszkolny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

W dniu 15 listopada odbył się X Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej organizowany przez Szkołę Podstawowa nr 34 w Lublinie. W festiwalu tym wzięła udział uczennica klasy IVc Wiktoria Kuleszow , która została przygotowana przez panią Barbarę Sagan – Tadewicz w ramach zajęć świetlicowych. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Panią Ewę Dumkiewicz – Sprawkę, Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie.
Festiwal miał na celu upamiętnić listopadowe karty historii oraz stworzyć okazję do wymiany artystycznych wrażeń oddziaływując jednocześnie na wychowanie patriotyczne młodych Polaków. Opiekunem uczennicy na konkursie była p. Izabela Krawczyk.

autor: p. I.Krawczyk