Wspólne działania w SP 20

W porozumieniu z SU zbieramy grosiki i makulaturę w ramach konkursu na „Super klasę 20 – tki”. Pieniądze będą przeznaczone na radiowęzeł i super siedziska dla uczniów na holu. Grosiki będziecie mogli wrzucać od 5.11.2018. Pan Robert Gawin dostarczy wszystkim wychowawcom pojemniki na poniedziałek (5.11.). W każdy czwartek począwszy od 8.11., od godziny 8:10 – p. R.Gawin będzie pełnił dyżur z 2 uczniami z sekcji porządkowej, celem zbierania makulatury od dzieci. Makulatura będzie zapisywana na konto każdej klasy, aby pod koniec roku kalendarzowego podsumować, która klasa zebrała najwięcej kg.

Z pozdrowieniami, Rada Rodziców