Rozstrzygnięcie Konkursu Na Prezentację Multimedialną

Konkurs Na Prezentację Multimedialną: „Rzecz o Józefie Piłsudskim – życie i działalność niepodległościowa” w ramach projektu patriotycznego pod hasłem „Tak żyć, jak żyłem, warto było”…  Józef Piłsudski, został rozstrzygnięty.

Jury w składzie: p. Renata Jakubiak i p. Agnieszka Borzemska – Gospodarek, oceniało prace zarówno pod względem treści zawartych w prezentacji, czyli życiorysu, ciekawostek z życia prywatnego Józefa Piłsudskiego oraz działalności państwotwórczej, jak i wymogów obowiązujących przy tworzeniu prezentacji.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Rosiński Jakub kl. 8a  

        Józef Piłsudski – prezentacja multimedialna  I miejsce

II miejsce: Kulicka Patrycja kl. 8a

III miejsce: Łomża Jakub kl. 7b

Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania projektu na uroczystości szkolnej, która odbędzie się 23 listopada 2018 roku.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

autor: p. A.Borzemska – Gospodarek