Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim

Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim

Inicjatywa przeprowadzona będzie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, w ramach zadania „Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Regulamin konkursu

  1. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. Pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie
im. Jarosława Dąbrowskiego.

3. Etapy konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap:

Uczniowie klas VI – VIII napiszą test o życiu prywatnym i działalności państwotwórczej Józefa Piłsudskiego. Test składa się 22 pytań (11 odpowiedzi na pytanie całym zdaniem, 11 wyboru a,b,c).

Szkolna Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu 9 najlepszych prac.

I etap odbędzie się 24.10.2018 r.

II etap:

Finał Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim odbędzie się podczas imprezy szkolnej pod hasłem „Tak żyć, jak żyłem, warto było!…Józef Piłsudski” 23.11.2018 r. z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczniowie wyłonieni w I etapie będą połączeni w 3 zespoły i będą udzielali odpowiedzi na telefonach komórkowych.

4. Zespół, którego uczniowie udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi, wygrywa.

5. Wszyscy uczestnicy finału zostaną nagrodzeni.

6. Strony internetowe pomocne w przygotowaniu się do konkursu:

www.wikipedia.pl

https://www.youtube.com/watch?v=7Oy7Y2K0AG8

https://www.youtube.com/watch?v=3EzWo0JFWsQ

Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Borzemska – Gospodarek, p. Agnieszka Ziółek, p. Agnieszka Jachymek

autor: p. A Borzemska – Gospodarek