Pasowanie na pierwszaka w klasach 1a i 1b

 

          Ślubowanie klas pierwszych

            18 października 2018r. w obecności dyrekcji szkoły, rodziców, wychowawców oraz starszych kolegów z klasy 2a odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. 

          Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się sumiennie od początku roku szkolnego. Udowodnili, że wiedzą dużo o naszym kraju, znają zasady zachowania i grzeczności na co dzień. Śpiewając piosenki i recytując wiersze udowodnili, że jest to ważne wydarzenie w ich życiu.

         Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości  było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor Kinga Ostrowska za pomocą symbolicznego ołówka. Na pamiątkę wydarzenia  uczniowie klas pierwszych otrzymali legitymacje szkolne – pierwszy ważny dokument, dyplomy oraz wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystość uświetnili występem artystycznym uczniowie klasy 2a, którzy złożyli również pierwszakom życzenia.

Na zakończenie rodzice zaprosili dzieci na słodki poczęstunek.

autor: p. M.Jaworska