Akcja w ramach „Super klasa 20 – tki” !!! Radiowęzeł i super siedziska.

W porozumieniu z RR zbieramy grosiki i makulaturę w ramach konkursu na „Super klasę 20 – tki”. Pieniądze będą przeznaczone na radiowęzeł i super siedziska dla uczniów na holu. Grosiki będziemy mogli wrzucać od 5.11.2018. Pan Robert Gawin dostarczy wszystkim wychowawcom pojemniki na poniedziałek (5.11.). W każdy czwartek począwszy od 8.11., od godziny 8:10 – p. R.Gawin będzie pełnił dyżur z 2 uczniami z sekcji porządkowej, celem zbierania makulatury od dzieci. Makulatura będzie zapisywana na konto każdej klasy, aby pod koniec roku kalendarzowego podsumować, która klasa zebrała najwięcej kg.

Zachęcam również wychowawców klas młodszych.

autor: p. E.Kociuba