Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

KONKURS  RECYTATORSKI POLSKIEJ  POEZJI  PATRIOTYCZNEJ

Inicjatywa przeprowadzona będzie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, w ramach zadania „Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Cele  konkursu:

 • upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • kształtowanie wśród uczniów  uczuć  patriotycznych,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej,
 • rozwijanie zainteresowania poezją,
 • rozwijanie umiejętności recytatorskich.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I – VIII

 • Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce patriotycznej
  z przygotowanego Uczeń może wybrać także inny wiersz, po konsultacji
  z nauczycielem.

Przebieg konkursu:

 • Etap I –eliminacje klasowe

Przeprowadzają  je nauczyciele języka polskiego uczący w danej klasie  lub wychowawcy klas 1-3 .
 W terminie do 3  października zgłaszają do biblioteki:
– imiona i nazwiska  uczestników konkursu,

– autora i tytuł utworu.

Kryteria oceny:

– opanowanie pamięciowe i rozumienie tekstu,

– interpretacja wiersza,

– dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),

– umiejętność prezentacji (  ogólny wyraz artystyczny, naturalność wypowiedzi,
   postawa, kontakt z publicznością).

 • Etap II – szkolny finał.  Termin:  31 października

Finał konkursu recytatorskiego odbędzie się w bibliotece szkolnej.

autor: p. I. Drozd