Konkurs Plastyczny: „Józef Piłsudski na znaczku i na kartce pocztowej”

KONKURS PLASTYCZNY

(dla klas I – IV)

Inicjatywa przeprowadzona będzie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, w ramach zadania „Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Regulamin konkursu

      Cele konkursu

 1. Kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.
 2. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zdolności artystycznych.
 3. Pobudzanie dzieci i młodzieży do twórczości własnej.
 4. Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu.

 Zasady udziału w konkursie plastycznym

 1.  Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej tematu Konkursu „Józef Piłsudski na znaczku i na kartce pocztowej”
 1. Technika: dowolna
 2. Format pracy: A4
 3. Pracę podpisujemy: imię, nazwisko, klasa

       Postanowienia końcowe

 1. Wykonane prace przekazujemy wychowawcom do dnia 26 października.
 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury, które przyzna najciekawszy  pracom nagrody i wyróżnienia.
 1. Rozdanie nagród nastąpi 23 listopada podczas Uroczystości z okazji 100-lecia  Niepodległości.

autor: p. B. Gutowska – Dębska