Konkurs Pieśni Patriotycznej

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Inicjatywa przeprowadzona będzie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, w ramach zadania „Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Cele konkursu:

  • Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • Kształtowanie wśród uczniów uczuć i postaw patriotycznych,
  • Budowanie poczucia tożsamości narodowej,
  • Popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej,
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych,

Warunki uczestnictwa:

W konkursie biorą udział uczniowie z klas I – VIII

  • W konkursie mogą uczestniczyć soliści i grupy wokalne,
  • Każdy uczestnik wykonuje jeden utwór wokalny,
  • Uczestnicy wykonują utwór a cappella lub z wcześniej złożonym podkładem instrumentalnym,

Kryteria oceny:

– dobór repertuaru zgodnie z tematyka konkursu,

– oryginalność i interpretacja muzyczna utworu,

– opanowanie pamięciowe tekstu,

– umiejętność prezentacji ( ogólny wyraz artystyczny, postawa)

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO DNIA 02.11.2018r. W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SALA 15.

Konkurs odbędzie się 15.11. 2018r. w świetlicy szkolnej.

autor: p. I. Krawczyk