Konkurs na prezentację multimedialną: „Rzecz o Józefie Piłsudskim – życie i działalność niepodległościowa”

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:
„Rzecz o Józefie Piłsudskim – życie i działalność niepodległościowa”.

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i realizowanym projektem patriotycznym pod hasłem „Tak żyć, jak żyłem, warto było…  Józef Piłsudski” ogłaszamy wewnątrzszkolny konkurs na prezentację multimedialną dla klas 6 – 8 – „Rzecz
o Józefie Piłsudskim – życie i działalność niepodległościowa”.

Inicjatywa przeprowadzona będzie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, w ramach zadania „Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Termin konkursu: do 25.10.2018 r.

Prace należy składać do: p. A. Borzemskiej – Gospodarek i p. R. Jakubiak.

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez propagowanie wiedzy na temat postaci historycznej, jaką jest Józef Piłsudski.
 2. Wyrabianie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej, jako jednej
  z możliwości przekazu wiadomości.
 3. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii narodu i państwa polskiego.
 4. Kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych.
 5. Budzenie zainteresowań przeszłością.
 6. Propagowanie  prezentacji multimedialnej, jako nowatorskiej metody pracy ucznia.
 7. Zachęcanie do badania źródeł historycznych.
 8. Kształtowanie świadomości obywatelskiej.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

 1. Prezentacja powinna być czytelna i spójna.
 2. Prezentacja powinna zawierać, co najmniej 10 slajdów.
 3. Prezentacja powinna zawierać życiorys, wiadomości i ciekawostki z życia prywatnego Józefa Piłsudskiego.
 4. Prezentacja powinna zawierać wiadomości o państwotwórczej działalności Józefa Piłsudskiego.
 5. Prezentacja powinna zawierać ciekawostki związane z postacią Józefa Piłsudskiego.

autor: p. R. Jakubiak