Konkurs literacko – plastyczny: „Jesień – malowane wiersze”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przypadającego
w październiku, w tym roku pod hasłem: „KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ”,

biblioteka ogłasza konkurs:

Konkurs literacko – plastyczny: „Jesień – malowane wiersze”

Cele konkursu:

– Popularyzacja czytania poezji.

– Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 8.

  2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną w formacie A-4.
  3. Technika wykonanych prac jest dowolna (kredki, farby i itp. )
  4. Należy podać informację zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, a także tytuł wiersza, do którego praca została wykonana. (druki dostępne w bibliotece).
  5. Prace plastyczne mogą być wykonane do dowolnego wiersza o jesieni wybranego przez uczestnika konkursu lub do wiersza wybranego przez nauczyciela bibliotekarza (teksty dostępne w bibliotece szkolnej i na ekspozycji przed biblioteką).
  6. Prace plastyczne należy złożyć w bibliotece szkolnej do 31 października 2018 r.
  7. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i będą wyeksponowane na wystawce.
  8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie na apelu szkolnym.
  9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę niespodziankę oraz dyplom.

autor: p. Iwona Drozd