Konkurs fotograficzny: „Czytam ciekawą książkę”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przypadającego
w październiku, w tym roku pod hasłem: „KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ”,

biblioteka ogłasza konkurs: 

Konkurs fotograficzny: „Czytam ciekawą książkę”

Cele konkursu:

– Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

– Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień fotograficznych uczniów.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8.
  2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
  3. Zdjęcie powinno być wydrukowane w dowolnym rozmiarze, ale nie większe niż format A-4
  4. Należy podać informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko ucznia oraz klasę. (druki dostępne w bibliotece).
  5. Fotografie należy złożyć w bibliotece szkolnej do 31 października 2018r.
    Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i będą wyeksponowane na wystawce.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie na apelu szkolnym.
  7. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę niespodziankę oraz dyplom.

autor: p. Iwona Drozd