Klasy: 7a i 7b szukały śladów Józefa Piłsudskiego w Lublinie

Klasy: 7a i 7b szukały śladów Józefa Piłsudskiego w Lublinie.                                           FOTOGALERIA !!!

10.10.2018r. szukając śladów Józefa Piłsudskiego w Lublinie klasy: 7a i 7b wraz z wychowawczyniami p. Agnieszką Borzemską- Gospodarek i p. Elżbietą Radko- Kociubą, wzięły udział w grze miejskiej „Lubelski Szlak Niepodległości” zorganizowanej za pośrednictwem PTTK.

Było to wyjście w ramach projektu „Żyć tak, jak żyłem, warto było… Józef Piłsudski”, którego autorką jest p. Agnieszka Borzemska – Gospodarek. Inicjatywa realizowana jest przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, w ramach zadania „Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy symbolizujące dwie brygady Legionów Polskich, I Brygadę dowodzoną prze Józefa Piłsudskiego i II Brygadę, na czele, której stał Józef Haller. Uczestnicy otrzymali karty gry i z przewodnikiem, którym była Pani Maria Wiśnioch – Filo, przechodzili od punktu do punktu, słuchając opowiadanych historii i wykonując powierzone im zadania. Gra rozpoczęła się przy pomniku „Symbol Lwowa” wzniesionego w 75. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski i Obrony Lwowa, a zakończyła się przed pałacem Lubomirskich przy Pl. Litewski 3, gdzie 7 listopada 1918 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Tymczasowego Rządu Ludowego RP z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Lublin pełnił wtedy przez 4 dni rolę stolicy Polski.

Podążając śladami Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego uczniowie poznawali miejsca, w których przebywał marszałek, oraz Lublinian, takich jak: Andrzej Strug czy Franciszka Arnsztajnowa, dzięki którym mamy dzisiaj wolną Polskę. Uczestnicy gry byli pod kamienicą przy ul. Kościuszki 5, gdzie Piłsudski po raz pierwszy przyjechał do Lublina na zjazd działaczy PPS, pod Teatrem im. Juliusza Osterwy, gdzie marszałek bywał na przedstawieniach, pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Pl. Łokietka.

Gra terenowa pomogła uczniom w poznaniu historii naszej małej ojczyzny z okresu walk o niepodległość i kształtowania się demokratycznego państwa polskiego.

autor: p. A. Borzemska – Gospodarek