I apel Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 18/19

Fotogaleria z apelu

W dniu 3 października odbył się pierwszy apel Samorządu Uczniowskiego, na którym nowy przewodniczący Kevin Kłosowski i jego zastępca Łukasz Wilkołazki przedstawili nowy skład SU, zamierzenia i plany na rok szkolny 2018/2019.

W naszej szkole będą działały 4 sekcje:

Sekcja imprez będzie zajmowała się organizacją życia kulturalnego i rozrywkowego szkoły. W jej skład wchodzą:

 1. Julia Węglińska
 2. Patrycja Kulicka
 3. Ewa Smolińska
 4. Aleksandra Ostrowska
 5. Emilia Piłat
 6. Liwia Kołodka
 7. Żaneta Bojarska
 8. Laura Saba
 9. Oliwia Kozłowska
 10. Natalia Koper

W tym roku szkolnym planujemy przygotowanie następujących imprez:

 1. Dyskoteki szkolne
 2. Dzień krawata
 3. Tydzień gier planszowych
 4. Tydzień tańca współczesnego
 5. Dzień kolorowej spódnicy
 6. Dzień kolorowych skarpetek
 7. Konkursy
 8. Andrzejki
 9. Dzień szalonych fryzur
 10. Mikołajki w klasach

Dodatkowo wszystkie klasy przez cały rok szkolny będą walczyły o tytuł Super Klasy 20 – tki. Aby go zdobyć zespoły klasowe będą musiały się wykazać szeregiem talentów, pracowitością i zaradnością i dobrymi wynikami w nauce.

Sekcja dekoracyjna będzie dbać o wygląd i zawartość tablicy Samorządu uczniowskiego na I piętrze. W jej skład wchodzą:

 1. Zuzanna Odroślak
 2. Jagoda Sokołowska
 3. Kornelia Małocha
 4. Ewa Zarzycka
 5. Karolina Rudzińska
 6. Sandra Piotrowska
 7. Justyna Nicińska

Na tablicy znajdziecie aktualne informacje z życia szkoły, ważne ogłoszenia, terminy imprez, informacje o konkursach i wyniki konkursów. Znajdzie się też notatka: „Najlepsi w 20”, w której umieścimy nazwiska szkolnych prymusów.

Sekcja porządkowa będzie pomagać dyżurującym nauczycielom na parterze szkoły w utrzymaniu porządku w czasie przerw oraz w szatni przed lekcjami. W skład jej wchodzą:

 1. Paula Mazur
 2. Wiktoria Kołodziej
 3. Jakub Łomża
 4. Bartłomiej Kłębokowski
 5. Kacper Wolniszewski
 6. Julia Tylec
 7. Wiktoria Sęk
 8. Wiktoria Krzemińska

Sekcja pomocy koleżeńskiej zajmie się wszelkimi akcjami pomocy potrzebującym, a w szczególności uczniowskimi korepetycjami, czyli wzajemnej pomocy uczniom z problemami w nauce. W jej skład wchodzą powołani uczniowie z poszczególnych klas, którzy będą udzielać uczniowskich korepetycji w swojej klasie oraz uczniowie, którzy zajmą się wszelkimi akcjami pomocy potrzebującym:

 1. Kinga Siwiec
 2. Aleksandra Dybek
 3. Zofia Waligórska
 4. Kacper Kaczmarek
 5. Karolina Sochacka

Nowy zarząd ma wspaniałe pomysły i jest chętny do pracy. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy w 20 – tce będzie miło i wesoło.

Przypominamy, że mimo planu pracy Samorządu czekamy na propozycje ze strony wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przypominamy, że w naszej szkole powstaje gazetka szkolna pod opieką p. Agnieszki Borzemskiej – Gospodarek.

Opiekunami Samorządu w roku szkolnym 2018/2019 są:

 1. p. Elżbieta Radko – Kociuba – sekcja dyżurów
 2. p. Renata Jakubiak – sekcja pomocy koleżeńskiej
 3. p. Sylwia Słupna – sekcja dekoracyjna
 4. p. Agnieszka Ziółek będąca opiekunem sekcji zajmującej się akcjami charytatywnymi
 5. p. Anna Żurawska i p. Marek Gągola – sekcja imprez

Przypominamy, że na stronie internetowej szkoły mamy swoją zakładkę a w niej opisane są wszystkie wydarzenia i zadania w danym miesiącu. Na bieżąco w tabeli pojawią się punkty w konkursie na „Super klasę 20 – tki”.


Zostały przedstawione elementy, które będą brane pod uwagę w konkursie na „Super klasę 20 – tki”

 1. 1.Frekwencja i zachowanie na lekcjach.
 2. Elementy konkursu savoir – vivre, czyli zbiór zasad dobrego wychowania.
 3. Punkty za wyniki w nauce, czyli średnia klasy.
 4. Punkty za najmniejszą liczbę ocen niedostatecznych przypadających na klasę w %
 5. Punkty za oceny z zachowania, czyli suma ocen wz, bdb, db (wzorowych, bardzo dobrych, dobrych).
 6. Konkursy, które będą organizowane w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2018/2019.

Październik to miesiąc, w którym sprawdzamy zmianę obuwia, weźmiemy udział w konkursie na prezentację multimedialną na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z okazji święta Edukacji Narodowej w ramach konkursu narysujemy portret ulubionego nauczyciela.10 października pobawimy się na dyskotece z okazji Dnia Chłopaka – biletem wstępu będzie 2 kg makulatury.

W listopadzie obchodzimy Święto Niepodległości – szukamy miejsc pamięci narodowej w naszej dzielnicy i w ramach konkursu rysujemy i opisujemy te miejsca. W ramach konkursu savoir – vivre zdobywamy pieczątki za ustawianie się w pary przed wejściem do klasy. Zbieramy znicze na groby Polaków pochowanych za granicą.

W grudniu bierzemy udział w konkursie na olbrzymią kartkę świąteczną, przebranie mikołajkowe i zdobywamy punkty za zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

W nowym roku 2019 w styczniu weźmiemy udział w dniu „Dobrego Słowa”, a pieczątki otrzymamy za zwroty: dzień dobry, do widzenia, używane do wszystkich pracowników szkoły.

W lutym podsumujemy pracę SU, a w walentynki poszukamy drugiej połowy serduszka. Ocenimy kulturę spożywania posiłków na stołówce.

Marzec rozpoczniemy od Dnia Kobiet, który w naszej szkole będzie również Dniem Spódnicy. Ponadto w marcu przypada Dzień Wiosny, który w naszej szkole będzie Dniem Szalonych Fryzur. W tym miesiącu chętni będą mogli potańczyć na długich przerwach, a pieczątki zdobędziemy za spożywanie posiłków nożem i widelcem.

W kwietniu obchodzimy Światowy Dzień Ziemi i z tej okazji posprzątamy teren wokół szkoły. Natomiast w ramach konkursu przestrzegania zasad dobrego wychowania oceniani będziemy za poruszanie się po schodach i w obrębie korytarzy, prawą stroną.

W maju napiszemy wiersze dla swoich mam, będziemy uczestniczyć
w Rowerowej Wiośnie.

W czerwcu przeprowadzimy plebiscyt na Nauczyciela Roku, podsumujemy pracę SU, ogłosimy wyniki konkursu na „Super klasę 20 – tki” i dowiemy się, która klasa spędzi noc w szkole.

autor: Samorząd Uczniowski