Udział w uroczystościach w 155. rocznicę bitwy powstania styczniowego pod Nowym Stawem


25 września klasa 7a
wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Borzemską – Gospodarek uczestniczyła w uroczystościach w 155. rocznicę bitwy powstania styczniowego pod Nowym Stawem koło Lublina. Obchody rozpoczęły się mszą świętą pod mogiłą powstańców w intencji Ojczyzny i bohaterów zrywów niepodległościowych.

Mszę uświetniły poczty sztandarowe z wielu szkół i instytucji w tym z naszej.

Następnie odbyło się symboliczne przekazanie sztandaru przez dowódcę powstańców Kajetana Cieszkowskiego legioniście walczącemu podczas I wojny światowej.

 Po przekazaniu sztandaru nastąpił apel poległych i salwa honorowa, po czym złożono kwiaty i zapalono znicze na mogile powstańców.

Następnie mogliśmy przenieść się do roku 1863 i zobaczyć, jak żyli ludzie podczas zaborów i jak przebiegała bitwa pod Nowym Stawem. Było to historyczne widowisko plenerowe pod patronatem Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiegi pt. „Droga do wolności. Bohaterowie walk o niepodległość na Lubelszczyźnie”.

Na koniec została otwarta powstańcza kuchnia polowa i wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli spróbować bigosu i grochówki.

W uroczystościach mogliśmy uczestniczyć dzięki zaproszeniu przez Fundację Nowy Staw, w związku z realizowanym projektem patriotycznym.

autor: p. A. Borzemska – Gospodarek


Fotogaleria z wydarzenia