„Tak żyć, jak żyłem, warto było… Józef Piłsudski” – projekt patriotyczny

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole od początku października do końca listopada realizowany będzie projekt patriotyczny pod hasłem „Tak żyć, jak żyłem, warto było…  Józef Piłsudski”.

Inicjatywa przeprowadzona będzie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, w ramach zadania „Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Uczniowie będą mogli wziąć udział w wielu konkursach o tematyce niepodległościowej związanych z osobą Józefa Piłsudskiego.

Zaplanowane są konkursy:

Plastyczny Konkurs Międzyprzedszkolny „Patriota – to ja”;

Plastyczny Konkurs Wewnątrzszkolny „Józef Piłsudski na znaczku i kartce pocztowej”;

Konkurs Wewnątrzszkolny Na Prezentację Multimedialną „Rzecz o Józefie Piłsudskim- życie i działalność niepodległościowa”;

Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim;

Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej;

Wewnątrzszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej.

Uczniowie będą również samodzielnie szukać śladów działalności Józefa Piłsudskiego w Lublinie podczas udziału w grze miejskiej.

Zwieńczeniem projektu będzie uroczystość ogólnoszkolna, podczas której odbędzie się przedstawienie o Józefie Piłsudskim oraz zaprezentują się laureaci konkursów. Podczas uroczystości będzie można również zobaczyć plastyczne prace konkursowe.

Działania te mają na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej, a także kształtowanie postaw patriotycznych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach.

autor: p. A. Borzemska – Gospodarek