Projekt Dbajki – Grajki

W roku szkolnym 2018/2019 w klasach 1 – 3 realizowany jest projekt multimedialny oparty na metodzie bajkoterapii: Dbajki – Grajki.

Odbiorcami projektu jest kadra pedagogiczna ze Szkół Podstawowych w tym: dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, bibliotekarz, wychowawcy, trenerzy, psychoterapeuci itp. – całe środowisko zawodowe, które pracuje z dziećmi do 12 roku życia.  

Więcej wiadomości znajduje się na stronie: http://dbajkigrajki.com