„Największe wsparcie funduszu RR” – rok szkolny 17/18